Berättarnät Norrköping

Papanella samarbetar med och är med i Berättarnät Norrköping.

I Norrköping bildades 2005 en berättargrupp, en medlemsgrupp i det nationella Berättarnätverket i Sverige. BNS www.barattarnätet.se

Vi träffas ca. en kväll i månaden under trivsamma former och berättar för varandra. Ofta finns det ett tema om man vill förbereda en berättelse, men lika bra går det att improvisera på plats.

Det muntliga berättandet hålls levande av berättare men också av lyssnare.

Ibland arrangerar vi berättar-kurser och tar hit duktiga berättare. Flera år har vi besökt Ljungby eller Fabula berättarfestival tillsammans.

Vi brukar numera träffas på Broadway konditori, en trappa ner. Adress är Bråddgatan i Norrköping

Ibland arrangerar vi lokala Berätta-SLAM och vinnaren blir Norrköpings representant i SM i Berättar-SLAM, någonstans i Sverige

År 2011 arrangerade vi i Norrköping en heldag med berättar-seminarium, SM i Berättar-SLAM och Berättar-Pub på Broadways konditori, på kvällen.

Några större ord-konstnärsarrangemang 2010:
Emil Jensen tillsammans med KariN
Åsa Lindeborg tillsammans med Antikvariatet
Samtliga arrangemang med stöd från Folkuniversitetet och Norrköpings Kommun, Kultur & Fritidskontoret.

Är du intresserad?
Kontakta oss genom att skicka ett mail till sammankallande: marinella.rolfart@gmail.com
Då hamnar du på mail-listan och får mer information om när och var våra träffar är.

Berättarnät Norrköping är en ideell förening.
Medlemsavgiften är 75 kr/år kan betalas in på vårt
Plusgiro 30 78 00 – 3.
Maila samtidigt namn, adress och personnummer till vår kassör Lena Lundman: lena.lundman@liu.se

Våra öppna arrangemang och berättarkurser sker i samarbete med Folkuniversitetet. Vi samarbetar även med Konstmuseet eller Stadsbiblioteket i Norrköping, Teater Bråddgatan 34 – Dynamo (f.d. Kulturkammaren), Antikvariatet, Broadway konditori