Historik

Papagena Musikteater bildades 1991 av Marianne Castegren, Tjåsa Gusfors.
och Marinella Rolfart. Papagena – kulturproduktioner blev namnet senare se:  www.papagena.se

År 2009 bildar Marinella m fl. Papanella berättar/teater, som systergrupp till Papagena.

På den här hemsidan presenteras Papanella berättarteaters verksamhet.

Både Papanella och Papagena har fortfarande sin Hemmascen på Teater Bråddgatan 34 f.d. Kulturkammaren i Norrköping. Kulturkammaren startades också i början av 1990-talet. Flera av Norrköpings fria grupper samt musik och amatörteatergrupper har sina lokaler där. Det gemensamma arrangemanget: Teater i Barnkammaren, alltid på en lördag kl 15, var ett initiativ från husets professionella grupper. Det startade ca år 1991 och har sedan dess bjudit barnfamiljer på barnteater- alltid på en söndag kl 15.

Läs mer på: www.bg34.se» www.kulturkammaren.se