Berättarprojekt Skapande skola

Är det elevernas berättande som är det viktigaste att arbeta fram och stimulera?

Marinella har ofta olika Berättar-projekt på skolor. Skapande Skola har gjort att fler skolor får möjligheten att ta in professionell hjälp till olika Kultur-projekt.

På Diamanten skola, där Marinella arbetat i över 10 år, har de haft flera olika berättarprojekt med barnen som berättare. Både förskolebarn- låg o mellanstadiebarn. Marinella har även genomfört Berättar-projekt på skolor i Motala och Eskilstuna med både låg och mellanstadie-elever. Det funkar med alla åldrar.

Helst bör det vara ung 12 – 24 personer och minst en halvdag, bäst en heldag, för att man ska hinna lyssna till berättelser, göra flera berättarövningar och få chansen att bli lyssnad på. Eller några 90- minuters lektioner som får återkomma ett par tre gånger under terminen. Eleverna kan jobba vidare i grupper mellan besöken och man kan även planera så att man bjuder in sig till elever i en yngre klass, som får förmånen att lyssna på berättandet.

En berättelse blir inte förrän det finns både berättare och lyssnare.

Några av de berättarövningarna kommer att beskrivas här.

 

Fakta om berättarkurser

Man kan önska att få göra övningar i muntliga berättartekniker och/eller Berätta med dockor och föremål.

Man kan lära sig mer om:

– Hur man återberättar med egna ord

– Hur en berättelse är uppbyggd

– Hur man bygger upp spänning

– Hur man ”kommer ihåg”, minns en berättelse som man ska återberätta med egna ord.

– Vad är Dramaturgi och varför är det viktigt?

– Hur man startar, genomför och avslutar.

– Hur man berättar för barn, ungdomar och vuxna. Hur göra lektionerna spännande.

– Hur man utifrån en känd bok eller saga, berättar med egna ord

– Hur man gör/hittar på en berättelse eller pjäs, teaterföreställning tillsammans med barn.

– Hur man dramatiserar- gör en pjäs av en känd saga eller bok

– Om Dramaturgi

-Hur man startar, genomför och avslutar ett berättar-teater projekt med elever eller

Marinella tar med allt material.

 

Priser:

Halvdag: 5000 kr inkl. soc.

Heldag: 8000 kr inkl. soc.

Kortare föreläsning 3500 kr inkl. soc

Resa o ev. traktamente tillkommer.

 

Info & kontakt:

Marinella Rolfart: marinella.rolfart@gmail.com
tel: 0708-120355